Akademicki Zespół Szkół w Suwałkach przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach powstał na bazie Policealnej Szkoły Medycznej. Od 01 września 2011 roku zmieniła się nazwa i organ prowadzący, którym jest obecnie PWSZ w Suwałkach.

Medyczne Studium Zawodowe w Suwałkach powstało 01 września 1973 roku. Była to pierwsza szkoła policealna w mieście. Obecną siedzibą jest budynek usytuowany przy ulicy Sejneńskiej 30, a integralną jego częścią był internat szkolny. Od 01 września 2005 roku, w związku ze zmianami w systemie oświaty, placówka otrzymała nową nazwę: Policealna Szkoła Medyczna. Przez 38 lat istnienia "Medyka" wypuściliśmy ok. 2,5 tysiąca absolwentów.

Kolejno powstawały kierunki:

 • Pielęgniarstwo (1973 - 2005)
 • Położnych (1979 - 1997)
 • Pracownik socjalny (1990)
 • Ratownik medyczny (1993 - nadal)
 • Terapeuta zajęciowy (1997 - nadal)
 • Technik fizjoterapii (2000 - 2006)
 • Technik masażysta (2005 - nadal)
 • Opiekun medyczny (2008 - nadal)
 • Technika usług kosmetycznych (2009 - nadal)
 • Asystent osoby niepełnosprawnej (2009 - nadal)
 • Opiekun osoby starszej (2011 – nadal)
 • Technik farmaceutyczny (2012 – nadal)
 • Asystentka stomatologiczna (2012 – nadal)
 • Technik sterylizacji medycznej (2012 – nadal)

Od początku istnienia szkoły profesjonalnie przygotowana kadra pedagogiczna z dużą odpowiedzialnością i zaangażowaniem przygotowuje uczniów do wybranego zawodu. Placówka na bieżąco wyposażana jest w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe. Zajęcia szkolne wzbogacane są licznymi wycieczkami dydaktycznymi, umożliwiającymi poznawanie nowych trendów medycznych w kraju i poza jego granicami.

Poza działalnością dydaktyczną nasza szkoła przywiązuje ogromną wagę do procesu wychowania młodzież poprzez wyjątkową organizację pracy, atmosferę przyjaźni, życzliwości oraz empatii w stosunku do drugiego człowieka.

Tradycją szkoły jest także podejmowanie licznych działań na rzecz środowiska lokalnego we współpracy z wieloma zaprzyjaźnionymi instytucjami.