Asystentka stomatologiczna potrafi odpowiednio komunikować się z pacjentem i przygotować go do zabiegów stomatologicznych, przygotować stanowisko pracy lekarza dentysty i współpracować z nim w czasie wykonywania zabiegów, przygotowywać odpowiednie instrumenty i materiały potrzebne w trakcie leczenia, użytkować i konserwować urządzenia w gabinecie stomatologicznym, przestrzegać zasad dezynfekcji i sterylizacji, prowadzić dokumentację medyczną.

 • kształcenie w systemie wieczorowym, nauka trwa 1 rok
 • bezpłatna nauka

 

ZADANIA  ZAWODOWE

 • Współpraca z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów
 • Opieka nad gabinetem stomatologicznym
 • Przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki
 • Przygotowanie pacjentów do zabiegów
 • Przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty
 • Rozróżniać grupy leków i materiały stomatologiczne stosowane w lecznictwie stomatologicznym
 • Obsługiwać sprzęt diagnostyczny m.in. lusterko stomatologiczne, szczypczyki, zgłębniki, lampę doustną oraz leczniczy m.in. narzędzia do opracowywania ubytków próchniczych, narzędzia chirurgiczne,
 • Wyjaławiać, odkażać oraz konserwować narzędzia i urządzenia stomatologiczne
 • Prowadzić dokumentację wykonanych zabiegów stomatologicznych oraz rozliczenia zużytych leków i wyrobów medycznych.

WYMAGANE  CECHY

 • Zainteresowanie humanistyczne i medyczne
 • Kreatywność
 • Punktualność i zdyscyplinowanie
 • Wrażliwość, życzliwość i cierpliwość w stosunku do ludzi
 • Samokontrola
 • Umiejętność współdziałania w zespole
 • Poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka i tolerancja
 • Odporność na stres
 • Zdolność koncentracji i podzielność uwagi
 • Spostrzegawczość i szybkość reagowania
 • Opanowanie i rozwaga w trudnych sytuacjach
 • Zainteresowania psychologiczne i predyspozycje pedagogiczne
 • Zdolności manualne
 • Dokładność i sumienność
 • Samodzielność w realizacji zadań
 • Poczucie odpowiedzialności
 • Planowość i systematyczność działań
 • Wrażliwość, życzliwość i cierpliwość
 • Rzetelność
 • Zdolności organizacyjne

 

WYKSZTAŁCENIE

Kwalifikacje potrzebne w zawodzie asystentki stomatologicznej można  zdobyć w policealnych szkołach, takiej jak nasza, kształcącej w tym kierunku, Nauka na kierunku asystentka stomatologiczna trwa 1 rok (2 semestry). Obejmuje przedmioty medyczne i praktykę zawodową odbywającą się w gabinetach stomatologicznych.

ZATRUDNIENIE

Asystentka stomatologiczna może znaleźć zatrudnienie w wszelkiego typu poradniach stomatologicznych, gabinetach stomatologicznych  publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prywatnych  gabinetach stomatologicznych w klinikach i poradniach dentystycznych oraz na oddziałach chirurgii szczękowej.

ZAWODY POKREWNE

 • Higienistka stomatologiczna